Co je nutné pro připojení mobilního domu?

Zajímá vás, co je potřeba pro to, abyste mohli v mobilním domě svítit, topit či používat vodu? Mobilní domy dodáváme již se zabudovaným rozvodem elektřiny, vody a odvodem odpadu.

Na vás bude zajistit, aby byla na vašem pozemku připravena přípojka na elektřinu a vodu, případně i na plyn. Pokud je přípojka již součástí pozemku, máte o starost méně a po přivezení a zapojení mobilního domu můžete hned začít bydlet. Pokud přípojka na pozemku není, čeká vás jednání s úřady a také další finanční investice.

Pro mobilní domy se často využívají různé alternativní zdroje, jako je třeba připojení na propan butanovou láhev, využití studny, topení pevnými palivy nebo čerpání elektrické energie z alternativních zdrojů např. ze solárních panelů. Záleží pouze na vás a vašich preferencích.

Pro váš mobilní dům bude nutné také zajistit napojení na kanalizaci. Není-li možné, odvádí se odpadní vody nejčastěji do žumpy, kterou bude potřeba na pozemku nejdříve připravit.